29/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie: projektu budowlano-wykonawczego, projektu technologicznego, studium i projektu na rozwiązania technologiczno-wykonawcze, map do celów projektowych w gminie Żółkiewka oraz Łabunie w ramach projektu „Innowacyjny system