4/DEMONSTRATOR/2015 Opracowanie wytycznych do projektu wykonawczego, złoża biologicznego rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie (w warunkach demonstracyjnych) w miejscowościach Łabunie i Wólka Łabuńska w ramach projektu „Innowacyjny syste