9/PVBUS/2015 Opracowanie i wykonanie odlewów modeli w ramach projektu badawczego PVBUS