AERO/1/2015 Oprogramowanie współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego wibrometrem skanującym 3D model PSV-500-3D-H z dodatkową biblioteką analizy 3D do realizacji badań naukowych w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w