AERO/12/2015 Dostawa płyt aluminiowych do realizacji badań naukowych w ramach projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”