AERO/16/2015 Dostawa modułu do sondy TP20 Low Force w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"