AERO/2/2015 „Wpływ parametrów technologicznych procesu wytwarzanie kompozytowych elementów cienkościennych o dowolnych układach warstw laminatu na przebieg obróbki HSM”