AERO/5/2015 Dostawa osprzętu pomiarowego, materiałów na próbki, szaf do przechowywania materiałów oraz oprogramowania w ramach projektu badawczego „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”