AERO/7/2015 Dostawa materiałów do układu zasilania autoklawu sprężonym powietrzem do realizacji badań naukowych w ramach projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”.