Projekt INNOLOT/19/2015 Karta graficzna do obliczeń równoległych w ramach projektu badawczego INNOLOT