Projekt INNOLOT/4/2015 Elektroniczny czujnik dźwigniowy z oprogramowaniemdo obrazowania i akwizycji danych.