5/2016 Młyn wirnikowy wysokoobrotowy z wyposażeniem bez zanieczyszczania metalami ciężkimi