7/2016 Wykonanie i montaż uchwytu do modernizacji stanowiska