7/2014 Zakup programu ( z licencją) do rozwiązywania modeli programowania matematycznego liniowego, nieliniowego( wypukłego i niewypukłego/ globalnego), kwadratowego , z ograniczeniami kwadratowymi, stożkowego drugiego stopnia, stochastycznego i całk