3/2015 Dostawa elektronicznych translatorów w ramach realizacji projektu „Inżynier z gwarancją jakości – dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy”