CLW/15/2015 Dostawa programu komputerowego do symulacji pracy sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia – wersja edukacyjna w ramach projektu CLWPL