CLW/17/2015 Dostawa mikroskopu cyfrowego stereoskopowego w ramach projektu CLW PL.