CLW/5/2015 Dostawa oprogramowania do modelowania numerycznego struktur światłowodowych w ramach projektu CLWPL.