11/2016 Oprogramowanie do symulacji numerycznej procesów przeróbki plastycznej metodą elementów skończonych