1/2016 Model do wizualizacji i opisu pracy konstrukcji budowlanych prętowo-płytowych