27/2016 działo elektronowe z instalacją do mikroskopu SEM Quanta 250 FEG firmy FEI