29/2016 Materiały do realizacji badań eksperymentalnego termoemisyjnego generatora energii elektrycznej