5/2016 Dostawa i montaż układu pomiarowego energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym dla instalacji fotowoltaicznej w CIiZT PL