6/2016 Dostawa i uruchomienie układu transmisji danych pomiarowych z rozliczeń liczników energii elektrycznej zainstalowanych w CIiZT PL