7/2016 Dostawa oprogramowania do projektowania instalacji fotowoltaicznych