34/2020 Analiza wielkości i rozkładu porów 12 spoiw budowlanych metodą porozymetrii rtęciowej