35/2020 Mikroskopia Skaningowa SEM (analiza struktury modyfikowanych spoiw – 12 próbek