45/2020 Dostawa bezprzewodowego urządzenia do ciągłego monitorowania pracy serca oraz wykrywania i klasyfikacji arytmii w czasie rzeczywistym/Delivery of a wireless device for continuous heart rate monitoring as well as for detecting and classifying