Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej wydaje Politechnika Lubelska za zgodą Rektora.

Adres redakcji:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
tel.  (81) 538.41.13
fax. (81) 538.46.57

Zespół redakcyjny:

mgr Milena JAGIEŁŁO-OKOŃ - Redaktor naczelny
e-mail: m.jagiello@pollub.pl

mgr Anita WASILEWSKA
e-mail: a.hasiuk@pollub.pl

Rada programowa:

prof. dr hab. inż. Stanisław SKOWRON - Przewodniczący
e-mail: s.skowron@pollub.pl

mgr Iwona CZAJKOWSKA-DENEKA
e-mail: i.czajkowska-deneka@pollub.pl

mgr Elżbieta GONTARZ
e-mail: e.gontarz@pollub.pl