Godło, Logo, Sztandar

Godłem Politechniki Lubelskiej jest stylizowany wizerunek orła w złotej koronie, usytuowany w otoku na biało-czerwonym tle, ze srebrnym napisem: "Politechnika Lubelska" na tle koloru siena palona.

Godło jest umieszczone na sztandarze Politechniki, może być umieszczane w jej pomieszczeniach, na drukach, wydawnictwach i odznakach.

  • sztandar

  •   Politechnika posiada sztandar - na czerwonym tle w otoku umieszczone jest godło Rzeczypospolitej i 
      napis "Nauka w służbie narodu".

  • sztandar

  •   Drugą stronę sztandaru stanowi godło Politechniki Lubelskiej.

  • sztandar

  •   Wizerunek godła zastosowany jest do logo Politechniki.