Pracownicy

SJO posiada wykwalifikowaną kadrę wykładowców i starszych wykładowców. Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych sprzyja uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Zdjęcia z wybranych szkoleń do obejrzenia w Galerii zdjęć.

P R O W A D Z Ą C Y     Z A J Ę C I A

mgr Dominika Brodzka - starszy wykładowca języka niemieckiego; e-mal: d.brodzka@pollub.pl

mgr Anna Ciesielska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: abraki@interia.pl

mgr Mirosława Derejska - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: m.derejska@pollub.pl

mgr Izabella Dzieńkowska - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: i.flis@pollub.pl

mgr Renata Fic - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: reni.fic@wp.pl

mgr Małgorzata Gierulska - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: m.gierulska@pollub.pl

mgr Magdalena Kożuch - starszy wykładowca j. ang. - Z-ca Kierownika; e-mail: m.kozuch@pollub.pl

 mgr Irmina Krzyżanowska-Stelmach - starszy wykładowca j. ang.; e-mail: irmina200360@op.pl

mgr Dorota Malarska-Zwolińska - starszy wykładowca j. angielskiego; e-mail: d.zwolinska@pollub.pl

mgr Ewa Malik - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: ewamalik@interia.pl

mgr Barbara Miłosz - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: b.milosz@pollub.pl

mgr Andrzej Nikitiuk - starszy wykładowca języka niemieckiego; e-mail: a.nikitiuk@pollub.pl

mgr Lidia Olejarczyk - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: l.olejarczyk@pollub.pl

mgr Mirosława Paszkowska - starszy wykładowca j. angielskiego; e-mail: m.paszkowska@pollub.pl

mgr Elżbieta Pierzchalska - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: e.pierzchalska@pollub.pl

mgr Ewa Pyczek - wykładowca języka angielskiego; e-mail: pyczekewa@gmail.com

mgr Leszek Radomski - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: cjoleszek@poczta.onet.pl

mgr Jadwiga Skwarcz - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: j.skwarcz@pollub.pl

mgr Elżbieta Stanisławek - starszy wykładowca języka angielskiego; e-mail: e.stanislawek@pollub.pl

mgr Monika Szabelska - starszy wykładowca j. ang. - Kierownik SJO; e-mail: m.szabelska@pollub.pl

mgr Waldemar Wróblewski - starszy wykładowca j. niem.; e-mail: wroblewski_waldemar@interia.eu

A D M I N I S T R A C J A

 mgr Ewelina Zbrońska - specjalista; e-mail: studiumjo@pollub.pl

 mgr inż. Jakub Skoczylas - informatyk; e-mail: j.skoczylas@pollub.pl