Plan zajęć - semestr letni 2019/2020

      DYŻUR pracowników
        Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Lp.

Pracownik

Termin

1.

mgr inż. Michał JANCZAREK

Poniedziałek

12.30 – 14.00

2.

mgr inż. Jakub KAŃKOWSKI

Poniedziałek

   9.30-11.00

Wtorek

17.00 – 18.30

3.

mgr Maciej KOŁODZIEJCZYK

Poniedziałek

12.30-14.00

4.

mgr Norbert KOŁODZIEJCZYK

 Czwartek 9.30 - 11.00

5.

mgr Kazimierz PIWOWARCZYK

Poniedziałek

12.30-14.00

6.

mgr Izabela
PSZCZOŁA-PASIERBIEWICZ

7.

mgr Bożydar SPÓLNICKI

Poniedziałek

8.00 – 9.30

8.

mgr Ryszard STACHASZEWSKI

Środa

15.30 – 17.00

9.

mgr Sylwia ZŁOMAŃCZUK

Poniedziałek

8.00 – 9.30

 • Zajęcia rehabilitacyjne w semestrze letnim 2019/2020 dla studentów posiadających długotrwałe zwolnienie lekarskie z w-f  (zaświadczenie należy okazać prowadzącemu w-f )                            
 • CZWARTEK
  mgr N. Kołodziejczyk

  20.00-21.30

  Basen MOSiR

  Al. Zygmuntowskie 4

  CZWARTEK

  mgr B. Spólnicki

  18.30-20.00
  siłownia PL