Opinie o innowacyjności

Informacje dla Wnioskodawców w ramach konkursu RPO WL 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP"


Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków RPO WL, w grudniu 2016 zostanie ogłoszony nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw.
 
W ramach tego konkursu możliwe będzie m. in. wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.
 
Politechnika Lubelska realizuje zlecone prace naukowo badawcze, których wyniki wdrożysz w ramach swojego projektu.
 
Dysponujemy wieloma opatentowanymi rozwiązaniami gotowymi do wdrożenia w przemyśle. Z podmiotami zainteresowanymi korzystaniem z tych rozwiązań podpisujemy umowy licencyjne. Wykaz chronionych rozwiązań dostępny jest na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej. Jeżeli w wykazie nie ma interesującego cię rozwiązania, nie zniechęcaj się. Posiadamy wiele rozwiązań, które są na etapie zgłoszeń patentowych, które jeszcze nie zostały dodane do wykazu online.
 
W Politechnice Lubelskiej uzyskasz opinię o innowacyjności swojego projektu. Dzięki takiemu dokumentowi, twój projekt zostanie oceniony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) wyżej od konkurencji. 
 
Jeżeli chcesz nawiązać z Uczelnią długofalową współpracę, zapytaj o list intencyjny.
 
Nie odkładaj kontaktu z nami na ostatnią chwilę. Zapewnij sobie naszą pomoc już dziś.
Napisz lub zadzwoń do nas. Dane do kontaktu znajdziesz w zakładce Kontakt.

Opinia o innowacyjności jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Zgodnie z wymogiem stawianym przez Ministerstwo Gospodarki opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Opinia może być przydatna przy:

- wsparciu finansowym ze strony funduszy strukturalnych

- do celów podatkowych

- dla ubiegających się o przyznanie kredytu technologicznego

- do celów marketingowych przedsiębiorstwa

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej jako jednostka ogólnouczelniana pośredniczy w przygotowaniu opinii o innowacyjności.