Aktualności

November 21, 2012

II Seminarium Bezpieczeństwa Jądrowego

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zaprasza na otwarte II Seminarium Bezpieczeństwa Jądrowego pt. Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Więcej o "II Seminarium Bezpieczeństwa..."

November 18, 2012

Cloud Computing dla Doktorantów

Program Cloud Computing dla doktorantów jest skierowany do młodych polskich  naukowców (doktorantów i młodych doktorów), którzy w swoich badaniach  potrzebują dużej mocy obliczeniowej, dużej powierzchni dyskowej lub/i elastycznych  usług sieciowych. W ramach programu oferowane jest wsparcie ułatwiające  przeniesienie lub wykonanie aplikacji w Windows...

Więcej o "Cloud Computing dla Doktorantów"

May 11, 2012

Pożegnanie profesora V. Harbarchuka

Pożegnanie prof. Harbarchuka odbędzie się dnia 6 listopada 2012 r. w Łuszczowie Pierwszym 127, k/Lublina o godz. 9:00.

Więcej o "Pożegnanie profesora V. Harbarchuka"

October 26, 2012

Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na wydziale Elektrotechniki i Informatyki w dniach 25-27.10.2012 odbywa się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Więcej o "Wizytacja Zespołu Oceniającego..."

April 10, 2012

Utworzono Stowarzyszenie absolwentów, nauczycieli i przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie

Utworzone zostało Stowarzyszenie absolwentów, nauczycieli i przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Więcej o "Utworzono Stowarzyszenie..."

February 10, 2012

Godziny rektorskie

Ze względu na Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013, zgodnie z decyzją Pana Rektora dzień 4 października 2012 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Więcej o "Godziny rektorskie"

September 28, 2012

Godziny rektorskie

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2012/13 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki dzień 2 października został ogłoszony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Więcej o "Godziny rektorskie"

September 20, 2012

Stypendia dla młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich

Aby ubiegać się o stypendium młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich konieczne jest jest wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie s terminie do 25 września.

Więcej o "Stypendia dla młodych naukowców lub..."

September 16, 2012

Inauguracja wydziałowa roku akademickiego

Dziekan i Rada Wydziału elektrotechniki I Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają pracowników Wydziału oraz studentów I roku studiów stacjonarnych na Inaugurację Roku Akademickiego 2012/13, która odbędzie się w dniu 2 października 2012 r.

Więcej o "Inauguracja wydziałowa roku..."

September 16, 2012

Inauguracja wydziałowa roku akademickiego - studia niestacjonarne

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają pracowników Wydziału oraz studentów I roku studiów niestacjonarnych – kierunków ELEKTROTECHNIKA i INFORMATYKA na Inaugurację Roku Akademickiego 2012/13

Więcej o "Inauguracja wydziałowa roku..."


Archiwum »