Kierunki studiów

Elektrotechnika

Informatyka

  • technologie wytwarzania oprogramowania (SI), (ZI)
  • aplikacje internetowe (SII), (ZII)
  • eksploatacja systemów informatycznych (SII), (ZII)
  • systemy i aplikacje multimedialne (SII), (ZII)
  • systemy teleinformatyczne (SII), (ZII)
  • systemy mobilne i techniki multimedialne (SII), (ZII)

Mechatronika

kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny i Wydział Elektrotechniki i Informatyki

  •     bez specjalności (SI), (ZI)

Przyjęte oznaczenia:
SI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie, licencjackie)
SII - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)
ZI - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie, licencjackie)
ZII - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)