MS IT Academy Lokalna

Program IT Academy Lokalna umożliwia wszystkim wykładowcom, którzy zamierzają w sposób zaawansowany przybliżać studentom wybrane technologie programistyczne albo sieciowe w oparciu o rozwiązania firmy Microsoft, odbycie szkolenia opartego na specjalnie przygotowanych materiałach dydaktycznych. 

Studenci, którzy uczestniczą w zajęciach zgłoszonych do programu, mogą otrzymać certyfikat odbycia kursu. 

W roku akademickim 2010/2011 następujące zajęcia zostały zgłoszone do programu: 

 • Administrowanie sieciami komputerowymi (L) 
 • Administrowanie sieciami komputerowymi (W) 
 • Hurtowanie danych (L) 
 • Inżynieria oprogramowania (L) 
 • Podstawy grafiki komputerowej (L) 
 • Podstawy grafiki komputerowej (W) 
 • Podstawy Technologii Baz Danych (L) 
 • Podstawy Technologii Baz Danych (W) 
 • Projektowanie obiektowe SI (P) 
 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi (L) 
 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi (W)

Oznaczenia:

 • L - Laboratorium
 • P - Projekt
 • W - Wykład