Instytut Informatyki

Logo Instytutu Informatyki

Powstał w 2004 roku na bazie Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Swoimi korzeniami sięga aż do roku 1989 kiedy to powołano do życia Zakład Informatyki w ramach Wydziału Elektrycznego. W swojej nowej formie kontynuuje piętnastoletnią już tradycję dydaktyczno-naukową w zakresie informatyki.W ramach Instytutu Informatyki prowadzą działalność cztery zakłady:

  • Zakład Programowania - kierowany przez prof. dr hab. inż. Marka Stabrowskiego
  • Zakład Podstaw Informatyki i Analizy Numerycznej - kierowany przez dr hab. Stanisława Grzegórskiego, prof. PL
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych - kierowany przez dr inż. Marka Miłosza
  • Zakład Ochrony Informacji - kierowany przez prof. dr hab. inż. Włodzimierza Garbarczuka

Dyrektorem Instytutu Informatyki jest dr hab. Stanisław Grzegórski, prof. PL.

www: http://cs.pollub.pl
e-mail: inst-inf@pollub.pl