Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (IPEE) został założony w 1999 roku i powstał na bazie Katedry Podstaw Elektrotechniki utworzonej w 1967 roku jako jednostka Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.

W Instytucie utworzono 3 zakłady:

  • Zakład Elektrotechniki Teoretycznej - kierownik zakładu:  dr hab. inż Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL
  • Zakład Technik Komputerowych w Elektrotechnice - kierownik zakładu: prof. dr hab. inż Henryka D. Stryczewska
  • Zakład Elektrotechnologii - kierownik zakładu: dr inż. K.Nalewaj.
  • Zakład Elektrochemii - kierownik zakładu: dr hab K. Marczewska-Boczkowska.

Obecnie, w Instytucie zatrudnionych jest 28 osób. Pracownicy prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz innych wydziałów Politechniki Lubelskiej.

Kierownictwo Instytutu:

  • Dyrektor instytutu - prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska
  • Zastępca dyrektora - dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL

www: http://www.ipee.pollub.pl
e-mail: r.galat@pollub.pl