Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej

Katedra Elektrotechniki Ogólnej została powołana z dniem 1 października 1991 roku w ramach reorganizacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Na stanowisko kierownika został powołany prof. Wiktor Pietrzyk. Charakter prowadzonej działalności spowodował, że w dniu 22 stycznia 2004 roku katedra została przekształcona w Katedrę Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej. Aktualnie katedra zatrudnia 10 osób.

W ramach realizowanego na uczelni toku studiów, pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i zaocznych dla studentów wydziałów: Elektrotechniki i Informatyki, Mechanicznego, Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz Zarządzania i Podstaw Techniki.

Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. inż. Wiktor Pietrzyk.

www: http://elektron.pol.lublin.pl/users/keo/
e-mail: we.kike@pollub.pl