Obrony rozpraw doktorskich

Lublin, dnia 25.10.2012 r.

Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej informuje, że w dniu 7 listopada 2012 roku (środa) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku głównym Wydziału przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A w Lublinie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Marcina KAFARSKIEGO

tytuł: „Hybrydowe modele numeryczne nadprzewodnikowych ograniczników prądu do wyznaczania zmian prądu i temperatury podczas zwarcia”
promotor: dr hab. inż. Sławomir Kozak, prof. Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
recenzenci: prof. dr hab. Jacek Sosnowski – Instytut Elektrotechniki w Warszawie
dr hab. Tadeusz Domański, prof. UMCS w Lublinie

Streszczenie

Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu są bardzo dobrą alternatywą i uzupełnieniem dla współcześnie stosowanych układów zabezpieczających przed skutkami zwarć w sieci elektroenergetycznej. Przed zastosowaniem nadprzewodnikowego ogranicznika prądu w sieci elektroenergetycznej musi on zostać poprawnie zaprojektowany i sprawdzony. Zamiast budować wiele prototypów, coraz częściej wykorzystuje się potencjał metod numerycznych, które pozwalają wirtualnie przetestować projektowane urządzenie. W rozprawie opisano istotę zjawiska nadprzewodnictwa oraz właściwości fizyczne nadprzewodników Bi-2223 i YBCO. Scharakteryzowano także dwa rodzaje taśm nadprzewodnikowych (HSW i SF12050) do budowy których zostały wykorzystane te nadprzewodniki. Wyżej wymienione taśmy zastosowano do konstrukcji nadprzewodnikowych ograniczników prądu zarówno typu rezystancyjnego jak i indukcyjnego. Zaprezentowano opis zagadnienia związanego z modelowaniem nadprzewodnikowych ograniczników prądu oraz opis modeli numerycznych. Wyniki otrzymane na podstawie modeli numerycznych porównano z wynikami pomiarów uzyskanych podczas badań nadprzewodnikowych ograniczników prądu.

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. 218 w godz. 900 - 1800 (pn. – piąt.). 

Ze streszczeniem rozprawy i opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału:  http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/organizacja-uczelni/wydzialy/wydzial-elektrotechniki-i-informatyki/obrony-rozpraw-doktorskich.

Recenzje pracy:

Recenzja autorstwa prof. Tadeusza Domańskiego

Recenzja autorstwa prof. Jacka Sosnowskiego