Programy studiów i specjalności, sylabusy

Programy studiów

Elektrotechnika I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa EIST
Studia stacjonarne - kierunek zamawiany
Siatka programowa ED 2008
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa EINS
Elektrotechnika II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa dla specjalności Elektroenergetyka
Siatka programowa dla specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Siatka programowa dla spec. Napędy Mikroprocesorowe w Automatyce Przemysłowej
Siatka programowa dla specjalności Odnawialne Źródła Energii
Siatka programowa dla specjalności Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
Siatka programowa dla specjalności Systemy Optoelektroniczne
Siatka programowa dla specjalności Zrównoważona Energetyka
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa dla specjalności Elektroenergetyka
Siatka programowa dla specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Siatka programowa dla spec. Napędy Elektryczne w Automatyce Przemysłowej
Siatka programowa dla specjalności Odnawialne Źródła Energii
Siatka programowa dla specjalności Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
Siatka programowa dla specjalności Systemy Optoelektroniczne
Siatka programowa dla specjalności Zrównoważona Energetyka
                                                                                                                                                               
Elektrotechnika II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa dla specjalności Elektroenergetyka
Siatka programowa dla specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Siatka programowa dla spec. Napędy Mikroprocesorowe w Automatyce Przemysłowej
Siatka programowa dla specjalności Odnawialne Źródła Energii
Siatka programowa dla specjalności Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
Siatka programowa dla specjalności Systemy Optoelektroniczne
Siatka programowa dla specjalności Zrównoważona Energetyka
Studia doktoranckie
Plan i program Studiów Doktoranckich
Efekty Kształcenia
Angielski - 1semestr
Angielski - 2semestr
Ekonomia
Fizyka
Informatyka
Inżynierskie Zastosowania Informatyki
Matematyka
Metrologia
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Seminarium
Informatyka I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa IIST
Studia stacjonarne - kierunek zamawiany
Siatka programowa ID 2009 (obowiązuje od 01.10.2009)
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa IINS
Informatyka II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa - część wspólna dla kierunku
Siatka programowa dla specjalności Systemy teleinformatyczne
Siatka programowa dla specjalności Systemy mobilne i techniki multimedialne
Siatka programowa dla specjalności Technologie wytwarzania oprogramowania
Siatka programowa dla specjalności Eksploatacja systemów informatycznych
Siatka programowa dla specjalności Aplikacje Internetowe
Siatka programowa dla specjalności Systemy i aplikacje multimedialne
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa - część wspólna dla kierunku
Siatka programowa dla specjalności Systemy teleinformatyczne
Siatka programowa dla specjalności Systemy mobilne i techniki multimedialne
Siatka programowa dla specjalności Technologie wytwarzania oprogramowania
Siatka programowa dla specjalności Eksploatacja systemów informatycznych
Siatka programowa dla specjalności Aplikacje Internetowe
Siatka programowa dla specjalności Systemy i aplikacje multimedialne

Sylabusy dla kierunku Elektrotechnika

Przedmiot Sylabus
Automatyka - stucia stacjonarne  
Automatyka - studia niestacjonarne  
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych  
Elektronika i energoelektronika  
Elektronika i energoelektronika II  
Elektrochemia  
Elektroenergetyka  
Elektryczne systemy inteligentne - studia stacjonarne  
Elektryczne systemy inteligentne - studia niestacjonarne  
Fizyka - studia stacjonarne  
Fizyka - studia niestacjonarne  
Geometria i grafika inżynierska  
Gospodarka elektroenergetyczna  
Grafika inżynierska  
Informatyka  
Informatyka 2  
Instalacje i oświetlenie elektryczne - studia stacjonarne  
Instalacje i oświetlenie elektryczne - studia niestacjonarne  
Inżynieria materiałowa  
Język angielski - studia stacjonarne  
Język angielski - studia niestacjonarne  
Język niemiecki  
Komputerowe wspomaganie projektowania CAD  
Maszyny elektryczne  
Matematyka  
Metody numeryczne  
Mechanika - studia stacjonarne  
Mechanika - studia niestacjonarne  
Metody numeryczne  
Metrologia - studia stacjonarne  
Metrologia - studia niestacjonarne  
Napęd elektryczny  
Negocjacje  
Ochrona patentowa  
Podstawy ekonomii  
Podstawy techniki mikroprocesorowej  
Podstawy zarządzania  
Sieci elektroenergetyczne  
Technika mikroprocesorowa  
Technika wysokich napięć  
Techniki informatycznych  
Teoria obwodów I  
Teoria obwodów II  
Teoria pola elektromagnetycznego  
Urządzenia elektryczne  
Wprowadzenie do telekomunikacji  
Wytwarzanie energii elektrycznej  
Kierunek zamawiany
Komputerowe systemy pomiarowe  
Modelowanie i symulacja przetwarzania  
Projektowanie systemów informatycznych  
Sieci i systemy  
Sterowanie cyfrowe  
Systemy komputerowe w energetyce  
Systemy sterowania i nadzoru  
Wirtualne środowisko pomiarowe   

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2012r.