News

April 12, 2012

Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści

Informacja o konferencji pt. „Zintegrowane systemy  zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”.

Więcej o "Zintegrowane systemy zarządzania..."

Links to subs