Dane kontaktowe

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin,
tel.: (+48-81) 53.84.463,
tel./fax: (+48-81) 52.59.385,
e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
ul. Nadbystrzycka 38,
20 - 618 Lublin
tel.: +48 81 53 84 526
e-mail: wz.keizg@pollub.pl

Katedra Ergonomii
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel: +48 81 538 4521
e-mail: t.baum@pollub.pl

Katedra Finansów i Rachunkowości
ul. Nadbystrzycka 38,
20 - 618 Lublin,
tel.: +48 81 53 84 691,
e-mail: wz.kfir@pollub.pl

Katedra Marketingu
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
+48 81 538 44 67
e-mail: wz.km@pollub.pl

Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
ul. Nadbystrzycka 38,
20 - 618 Lublin,
Tel.: (+48/0) 81 538 4726
Faks: (+48/0) 81 538 4531
e-mail: wz.kmiwz@pollub.pl

Katedra Organizacji Przedsiębiorstw
ul. Nadbystrzycka 38,
20 - 618 Lublin,
Tel.: 081 538-44-80
Faks: 081 538-46-81
e-mail: wz.kop@pollub.pl

Katedra Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20 - 618 Lublin
tel.: +48 81 525 24 56
e-mail: wz.kz@pollub.pl