Departments

Na Wydziale jest obecnie zatrudnionych 123 pracowników, w tym:

  • 14 profesorów,
  • 41 adiunktów,
  • 17 asystentów,
  • 12 wykładowców,
  • 33 pracowników administracji.

Telefony i e-maile pracowników

Dane z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na http://www.pollub.pl/.

W obrębie Wydziału funkcjonuje siedem katedr:

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
Katedra Ergonomii
Katedra Finansów i Rachunkowości
Katedra Marketingu
Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
Katedra Zarządzania