Katedra Ergonomii

Kierownik: dr hab. inż. Tadeusz Baum, prof. PL

E-mail: wz.ke@pollub.pl
Tel.: 081 538-45-19
WWW: http://ergonomia.pollub.pl

Specjalizacja naukowa Katedry:
* ergonomia, psychologia i socjologii pracy; aktualnie prace badawcze realizowane są w ramach tematów wiodących: "Ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy - wdrażanie systemów jakości ISO i EN", "Zmiany strukturalne i własnościowe a obciążenia psychofizyczne i zagrożenia zdrowia pracowników". Zakres badań w tej problematyce obejmuje: wpływ poziomu organizacji pracy, stosowanych technologii oraz jakości ergonomicznej maszyn i urządzeń na warunki pracy, ergonomiczne kształtowanie środowiska - wprowadzanie systemów jakości
w oparciu o normy ISO i EN, obciążenie psychofizyczne pracowników na stanowiskach pracy - wydatek energetyczny, ciężkość pracy, obciążenie psychiczne, badania i ocenę zagrożeń wynikających z czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy (stężenia substancji chemicznych, hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie, mikroklimat, promieniowanie), badania jakości ergonomicznej, maszyn i wyrobów wg grupy norm ISO i EN, zastosowania metod psychologicznych w negocjacjach i marketingu, wartość pracy w świadomości pracowników restrukturyzowanych zakładów.

Pracownicy:

dr hab. inż. Tadeusz Baum, prof PL - kierownik Katedry
mgr Stanislaw Bolibok
dr Elżbieta Czarnocka
dr inż Krzysztof J. Czarnock
idr hab Anna Manek
dr Anna Walczyna
dr Krystyna Wojciechowska
mgr inż. Stanisław Zwolan
inż. Maran Daszczuk
Danuta Wiącek