Katedra Finansów i Rachunkowości

Kierownik: dr hab. Wiesław Janik, prof. PL

E-mail: wz.kfir@pollub.pl
Tel.: 081 538-46-91

Specjalizacja naukowa Katedry:
* finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
* funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce
* zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
* rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
* controlling w przedsiębiorstwie.

Pracownicy:

dr hab. Wiesław Janik, prof. PL - kierownik Katedry
dr inż. Jarosław Kwit
dr Jerzy Laskowski
dr Magdalena Miszczuk
mgr inż. Violetta Pawełczak
dr inż. Artur Paździor
dr inż. Bogna Sawicka
dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
dr Wacław Szymonik
mgr inż. Karolina Gałązka