Katedra Marketingu

Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL

E-mail: wz.km@pollub.pl
Tel.: 081 538-44-67
WWW: http://km.pollub.pl

Specjalizacja naukowa Katedry:
* marketing
* zarządzanie strategiczne
* zarządzanie jakością
* struktury biznesu.

Pracownicy:

dr hab. inż. S. Skowron, prof. PL - kierownik Katedry
dr inż. Jacek Dziwulski
dr inż. Grzegorz Gliszczyński
dr inż. Robert Maik
dr inż. Magdalena Rzemieniak
dr inż. Łukasz Skowron
dr inż. Barbara Szymoniuk
dr inż. Joanna Wyrwisz
mgr inż. Piotr Blicharz
mgr inż. Marcin Gąsior
mgr Magdalena Maciaszczyk