Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek

E-mail: wz.kmiwz@pollub.pl
Tel.: 081 538-45-31
Faks: 081 538-45-31
WWW: http://kmiwz.pollub.pl

Specjalizacja naukowa Katedry:
* badania operacyjne
* ekonometria
* prognozowanie i symulacje
* cybernetyka informatyczna
* badania rynkowe
* ekonometryczna analiza rynku
* gry decyzyjne.

Pracownicy:

Prof. dr hab. inż. T. Banek - kierownik Katedry
Prof. dr hab. W. Rzymowski
Dr P. Kowalik
Dr E. Kozłowski
Dr A. Surowiec
Dr T. Warowny
Dr J. Żurawiecki
Mgr Bartosz Przysucha
Mgr B. Ejfler