Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL

E-mail: wz.kop@pollub.pl
Tel.: 081 538-44-80
Faks: 081 538-46-81
WWW: http://kop.pollub.pl

Specjalizacja naukowa Katedry:
* Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym.
* Komputerowa integracja produkcji (w tym: projektowanie i organizacja ESP, oraz zintegrowanych systemów zarządzania produkcją).
* Modelowanie matematyczne systemów produkcyjnych (modelowanie symulacyjne, systemy masowej obsługi, sieci neuronowe, systemy eksperckie modele optymalizacyjne).
* Systemy informatyczne: metody projektowania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania i sterowania produkcją, metody komputerowej integracji przedsiębiorstwa, metody projektowania bazy danych.
* Zarządzanie innowacjami: ekonomika, zarządzanie, rozwój, transfer i marketing innowacji produktywnych w przedsiębiorstwie.
* Metody analizy systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (diagnostyka stanu organizacyjnego, cele doskonalenia organizacji).
* Systemy organizacyjne obsługi technicznej produkcji.
* Zarządzanie przedsiębiorstwami przyszłości (przedsiębiorstwa uczące się i kreatywne).
* Metody wdrażania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
* Metody wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
* Wpływ wdrażania innowacji technicznych na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie.

Pracownicy:

Dr hab. inż. Jerzy Lipski - kierownik Katedry
Dr inż. Elżbieta Lipska
Dr inż. Elżbieta Małyszek
Dr inż. Katarzyna Czop
Dr Joanna Sitko
Dr inż. Jolanta Słoniec
Dr Tomasz Cieplak
Dr inż. Kazimierz Szatkowski
Mgr inż. Agnieszka Bojanowska
Mgr inż. Anna Dolecka
Mgr inż. Zofia Górniak
Mgr inż. Elżbieta Kuryło
Mgr inż. Arkadiusz Gola
Mgr inż. Jarosław Banaś
Mgr inż. Grzegorz Kłosowski
Mgr inż. Mieczysław Hasiak