Rekrutacja

Rekrutacja 2010/2011

Wydział Zarządzania zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunkach:
- Zarządzanie,
- Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ważne daty dla kandydatów na studia II stopnia:
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia - do dnia 14.02.2011 r.
Prosimy o dołączanie przy rejestracji elektronicznej pliku zawierającego elektroniczną
wersję fotografii o wymiarach 20mm x 25mm (300dpi - 236 x 295px) wykonanej zgodnie
z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - 16.02.2011 r.

Przyjmowanie od kandydatów dokumentów na studia niestacjonarne - do dnia 21.02.2011.

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- świadectwo dojrzałości,
- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
- kserokopia dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 109.
telefon: 081 53 84 361, 081 53 84 536